Registrace

Registrační formulář

[contact-form-7 id=“38″]

Podmínky účasti

Zasláním on-line přihlášky účastník rekordu souhlasí:

 • že jeho zdravotní stav je bez závad a plně v souladu se zdravotními směrnicemi a standardy výcvikových potápěčských agentur  jako jsou (CMAS, IANTD, PADI, NAUI,SSI, TDI SDI, EPS, atd.) a rekordu se bude účastnit výhradně jen v dobrém zdravotním a psychickém stavu
 • že je certifikovaný potápěč o minimálním výcvikovém stupni OWD, P*
 • že se seznámil s riziky spojenými s akcí, stejně jako s požadavky, bezpečnostními parametry a programem akce (přílohy níže)
 • že se bude řídit bezpečnostními pokyny organizátorů rekordu
 • že budu předcházet zraněním svým i dalších účastníků akce a škodám na majetku, v případě porušení této povinnosti jsem za své jednání plně odpovědný
 • že odpovídá za plnou funkčnost vlastní výstroje a vybavení, které zapůjčil jiným účastníkům rekordu, a že výstroj je udržována v souladu s podmínkami výrobce
 • že je si plně vědom toho, že potápění s přístrojem je fyzicky náročné a potenciálně nebezpečné, že s sebou nese riziko zranění nebo smrti, a že z povahy akce a ztížených podmínek budou tato rizika zvýšena
 • že se rekordu účastní dobrovolně na vlastní nebezpečí a tím přebírá na sebe v souvislosti s touto akcí veškerá rizika za jakékoli škody nebo zranění, ke kterým může během akce přijít, včetně rizik nepředvídatelných
 • zprošťuje odpovědnosti organizační tým a pořadatele za jakékoliv zranění nebo smrt či jiné škody, které se v průběhu rekordu můžou vyskytnout
 • že vůči pořadateli nepovede soudní spor v souvislosti s účastí na rekordu
 • že sám nese riziko poškození či ztráty výstroje, nebude-li zjištěno zavinění jiné konkrétní osoby (vyjma pořadatele)
 • že souhlasí s fotografickou a filmovou dokumentací své osoby v průběhu celé akce a s případným použitím těchto materiálů pro reklamní, tréninkové, dokumentární a podobné komerční účely. Pořadatel má neomezené právo k manipulaci s těmito materiály.

logo-IANTD-120mm-300dpiRádi bychom Vám oznámily skvělou zprávu. Prezident IANTD Central Europe Alexandr Mikula převzal záštitu nad rekordem 200.