Rejestracja

Formularz rejestracji

[contact-form-7 id=”301″]

Warunki uczestnictwa

Wraz z wysłaniem on-line zgłoszenia do udziału bicia rekordu uczestnik potwierdza że:

 • jego stan zdrowia jest dobry i w pełni zgodny z przepisami o ochronie zdrowia oraz standardami federacji nurkowych jakimi są (CMAS, IANTD, PADI, NAUI,SSI, TDI SDI, EPS, atd.) i w biciu rekordu będzie uczestniczyć wyłącznie w dobrym stanie zdrowotnym i psychicznym.
 • że jest certyfikowanym nurkiem z minimalnym stopniem wyszkolenia OWD,P*
 • że zapoznał się z ryzykiem związanym z wydarzeniem, wymaganiami oraz zasadami bezpieczeństwa i programem wydarzenia (załącznik poniżej)
 • że będzie się stosował do instrukcji bezpieczeństwa organizatorów bicia rekordu
 • że będzie zapobiegał wyrządzaniu szkód na zdrowiu własnym oraz innych uczestników wydarzenia oraz szkodom na majątku a w przypadku złamania tych obowiązków jest za swoje postępowanie w pełni odpowiedzialny.
 • że odpowiada za pełną funkcjonalność własnego sprzętu i osprzętu, który wypożyczył innym uczestnikom bicia rekordu i że sprzęt jest utrzymywany zgodnie z zaleceniami producenta.
 • że jest świadom tego, że nurkowanie ze sprzętem jest fizycznie wyczerpujące i potencjalnie niebezpieczne, że niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia zdrowia a nawet śmierci, i że z powagi wydarzenia oraz trudnych warunków poziom ryzyka będzie podwyższony.
 • że w biciu rekordu uczestniczy dobrowolnie i na własne ryzyko a tym samym bierze na siebie zgodnie z tym wydarzeniem pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody albo uszczerbek na zdrowiu których może doświadczyć podczas wydarzenia włącznie z ryzykiem nieprzewidywalnym.
 • zwalnia z odpowiedzialności organizatorów wydarzania za jakiekolwiek zranienia, śmierć czy inne szkody na zdrowiu, które podczas bicia rekordu mogą zaistnieć
 • ze w kierunku organizatora nie będzie kierował roszczeń oraz sporów sądowych związanych z wydarzeniem
 • że sam ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty sprzętu chyba że te zawinione przez inną osobę (wyłączając organizatora)
 • że wyraża zgodę na tworzenie filmowej i fotograficznej dokumentacji swojego wizerunku z przebiegu całego wydarzenia oraz potencjalnym wykorzystaniem tego materiału do celów reklamowych, szkoleniowych i dokumentalnych oraz podobnych celów komercyjnych. Organizator ma pełne prawo do przetwarzania tych materiałów.

Dla uczestników bicia rekordu staramy się zabezpieczyć możliwość tańszego zakwaterowania w Libercu oraz tańszego wstępu do atrakcji turystycznych Liberca. Aktualną informację prześlemy wam na email podany w formularzu rejestracyjnym.