Główny cel

Projekt Rekord 200 jest już czwartym z rzędu tego rodzaju wydarzeniem, poświęconym promowaniu nurkowania, które ma miejsce w Libereckim basenie. Ideą projektu Rekord 2000 jest pokonywanie fizycznych i mentalnych granic aż do osiągniecia celu, którym w tym przypadku jest dno basenu. Być na najgłębszej części wieży do nurkowej i mieć nad sobą kolejne dwa piętra pełne nurków wymaga wielkiej dawki spokoju i odwagi. Głównym celem projektu jest propagowanie bezpiecznego nurkowania ze sprzętem zarówno sportowym jak i technicznym. Projekt w rezultatach zakłada osiągniecie jak największej ilości certyfikowanych rekreacyjnych i technicznych nurków bezpiecznie zanurzających się w jednej chwili na przestrzeni 8,5 głębokości wieży nurkowej Libereckiego basenu. Projekt ma jeszcze doprowadzić do pokonania aktualnego czeskiego rekordu, który ustanowiliśmy w 2015 roku kiedy to na dno wieży nurkowej zanurzyło się 167 nurków.

Założeniem projektu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej nie tylko na nurkowanie ale pokazanie że jest to piękny i bezpieczny sport , który można uprawiać w każdym wieku. Wiekowa rozpiętość nurków jest różną, od najmłodszego uczestnika poprzedniej próby bicia rekordu ,który miał tylko 5 lat aż po seniorów, gdzie najstarszy z nich był w wieku 74 lat. W wydarzeniu uczestniczyć będą również osoby niepełnosprawne gdzie w głębi wody niektóre schorzenia zdrowotne nie są barierą i wtedy różnice pomiędzy ludźmi się zacierają. Jest rzeczą oczywistą, że nurkowanie jest aktywnością dla każdego, którą można rozpocząć w każdym wieku i aktywnością która może zintegrować osoby niepełnosprawne z osobami zdrowymi. A to jest kolejnym równie ważnym celem projektu Rekord 200.

Podczas szkolenia a także technicznej realizacji projektu sprawdzi się współpraca z członkami innych sekcji IZS (nurków, ratowników)

Ważnym celem projektu jest też promocja regionu Libereckiego i miasta Liberec w którym mieści się najgłębsza wieża nurkowa w Republice Czeskiej. Projekt ma za zadanie doprowadzić do spotkania przyjaciół przy doświadczeniu które nie będzie się często powtarzać. W taki sposób projekt skierowany jest zarówno do klubów nurkowych i nurków z Republiki Czeskiej jak i z zagranicy (szczególnie Polski i Niemiec).

W duchu naszego hasła „Nurkowanie jest radością” mamy przygotowany również towarzyszący temu program dla uczestników i ich bliskich. Uwzględniono w nim również dzieci. Oprócz gier będą miały możliwość doświadczenia na własnej skórze konkurencji, które zawitają do nas z IQ Landii. Przedstawiciele firm przedstawią Wam swoją ofertę i nowości w sprzęcie nurkowym oraz zobaczycie również historyczne elementy wyposażenia nurkowego. Jeżeli jeszcze was nie skusiliśmy to uwierzcie, że każdy z uczestników może wygrać nagrody które nam ufundowali partnerzy projektu i wystawcy.

DSC_2803
DSC_2916
DSC_2613